SOHBETLER

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Domuz kan ve leş sınırlamal...

Domuz kan ve leş sınırlamaları dışında kalan di...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

İki göze cehennem ateşi dok...

İki göze cehennem ateşi dokunmaz Allah korkusun...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Çanakkale'de düşman komutan...

Çanakkale'de düşman komutanlarının gökten inenl...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Çanakkale Savaş'ında Allah'...

Çanakkale Savaş'ında Allah'ın meleklerle bizzat...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 159. ayeti ke...

Bakara Suresi 159. ayeti kerime: Apaçık hükümle...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bir kimse Allah yolunda can...

Bir kimse Allah yolunda canı gönülden şehit olm...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bir kadın eşine bir daha si...

Bir kadın eşine bir daha sigara içerse nikahlar...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 160. ayeti ke...

Bakara Suresi 160. ayeti kerime:Ancak tevbe edi...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 158. ayeti ke...

Bakara Suresi 158. ayeti kerime: Gerçekten Safa...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 157. ayeti ke...

Bakara Suresi 157. ayeti kerime: Onlar o kimsel...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 156. ayeti ke...

Bakara Suresi 156. ayeti kerime: Onlar o kimsel...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 155. ayeti ke...

Bakara Suresi 155. ayeti kerime: And olsun sizi...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 154. ayeti ke...

Bakara Suresi 154. ayeti kerime: Allah yolunda ...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 153. ayeti ke...

Bakara Suresi 153. ayeti kerime: Ey iman edenle...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 152. ayeti ke...

Bakara Suresi 152. ayeti kerime: Beni anın ki b...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 151. ayeti ke...

Bakara Suresi 151. ayeti kerime: Nitekim sizin ...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 150. ayeti ke...

Bakara Suresi 150. ayeti kerime: Nereden yola ç...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 149. ayeti ke...

Bakara Suresi 149. ayeti kerime: Nereden yola ç...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 148. ayeti ke...

Bakara Suresi 148. ayeti kerime: Herkesin doğru...

11-09-2016
A. Metin Saruhan

Bakara Suresi 147. ayeti ke...

Bakara Suresi 147. ayeti kerime: Rab’binden ola...